Klára Olšáková

Klára Olšáková │cesta k angličtině

Překonejme spolu strach z angličtiny

Laskavě. Trpělivě. Bez stresu.

→ DON’T LET YOUR FEAR HOLD YOU BACK.

Lektorka angličtiny Klára Olšáková

Opotíte se při každém „Hello, …“?

Ve škole vám dávali z angličtiny jedničky a dvojky. Víte, že existuje předpřítomný čas. Znáte slovíčka ze všech (ne)možných oblastí života. Ale…

  • nerozumíte rodilým mluvčím,
  • bojíte se mluvit a
  • vaše výslovnost zakrněla na Hau dů jů dů?

Nevadí.

→ IT IS NEVER TOO LATE TO LEARN.

Cestujte po světě bez překladače v kapse

a knedlíku v krku. 

Kromě angličtiny na vás v mých lekcích čeká:

ODVAHA

PODPORA

KNOW-HOW

SEBEVĚDOMÍ

SYSTÉM

Pusťte si angličtinu do běžného života

Upřímně: 1 lekce ájiny týdně vám nepomůže. Stejně jako vám nepomůže 1 hodina týdně ve fitness k tomu, abyste zhubli do plesových šatů.

srdicko

Poslouchejte, čtěte a mluvte (klidně sami se sebou) každý den.

Já se s vámi na lekcích zaměřím na:

Klára Olšáková - lektorka angličtiny

→ PRACTICE MAKES PERFECT.

KLÁRA OLŠÁKOVÁ

Se svou rodinou žiji bilingvní česko–anglický život.

V Litoměřicích, v Dánsku, v Albánii, a teď už možná zase někde jinde.

Angličtina je pro mě nejen profesí, ale zejména klíčem k lepšímu porozumění světu a pohodovému životu kdekoli.

Věřím ale, že nemusíte bydlet v zahraničí, abyste si osvojili jakýkoli cizí jazyk.

→ SMALL STEPS MAKE BIG CHANGES.

Reference

Klárka je velmi pozitivní a srdečný člověk. Lekce s ní jsou inspirativní a zábavné, umí motivovat k pokrokům. Při výuce kombinuje mnoho výukových zdrojů a každou hodinu má pečlivě promyšlenou a připravenou. Na lekce se vždy těším.
Lea, skupinový kurz

→ WHERE THERE’S A WILL THERE’S A WAY.

Začněte se učit angličtinu efektivně

Konečně.

→ TWO HEADS ARE BETTER THAN ONE.