Klára Olšáková

Klára Olšáková │cesta k angličtině

Děkuji!

Právě jste se zaregistroval(a) do mé databáze zájemců o ONLINE PODCAST CLUB.
 
O zahájení přihlašování do kurzu vás budu informovat e-mailem. 
Klára Olšáková - kontakt