Klára Olšáková

Klára Olšáková │cesta k angličtině
jazykova uroven

Jazyková úroveň: Vyberte si svůj kurz správně

Chcete se zapsat do kurzu angličtiny, ale nejste si jistí svou jazykovou úrovní. Poradím vám, jak se zorientujete i bez znalosti diagramu CEFR. Přečtěte si praktický návod, jak si v mé nabídce kurzů vyberte ten nejvhodnější právě pro vás. 

A1 – úplný začátečník

Pokud jste se anglicky nikdy neučili a nemáte  žádné předchozí zkušenosti, jste úplný začátečník. Kurz A1 je pro ty z vás, kdo se s angličtinou seznamujete opravdu poprvé.

Díky kurzu na úrovni A1:

 • zvládnete základy anglické výslovnosti
 • získáte nejnutnější slovní zásobu
 • naučíte se jednoduché konverzační fráze a užitečné věty do vašich rozhovorů
 • porozumíte jednoduchým otázkám týkajícím se vás a vaší rodiny a budete na ně umět reagovat
 • dokážete na recepci vyplnit formulář s osobními údaji
 • zvládnete si objednat v kavárně
 • anglicky si zazpíváte

→ Hello, hello! I don’t know why you say goodbye, I say hello.

A1+ – ne tak úplný začátečník

Umíte o sobě říct anglicky pár vět. Dokážete odpovědět na základní otázky (vaše jméno, bydliště, rodina, práce, koníčky). Zvládnete si objednat kafe s croissantem. Znáte anglickou abecedu, číslovky do 20 a několik základních sloves v přítomném čase. Popíšete jednoduchými větami svůj běžný den. Víte, že existují pomocníčci don’t a doesn’t a umíte je použít. 

Máte minimální zkušenosti s angličtinou, ale cítíte, že úroveň A1 by pro vás mohla být až příliš jednoduchá (přece se znovu nebudete učit /eɪ/, /biː/, /siː/). Přesně pro vás je můj kurz A1+: 

 • rozšíříte si slovní zásobu
 • zlepšíte výslovnost
 • porozumíte jednoduchým příběhům (do 500 základních slov) 
 • dokážete je převyprávět (s nápovědou)
 • rozmluvíte se v dalších tématech, která využijete při cestování
 • zvládnete návštěvu restaurace a turistického íčka
 • doptáte se na cestu na nádraží
 • koupíte si lístek na vlak

A2 – elementary

Úroveň A2 je pro vás, pokud už ovládáte základní anglickou slovní zásobu a jste schopni komunikovat v jednoduchých situacích. Rozumíte jednoduchým příběhům a dokážete je stručně převyprávět. Na této úrovni se budete učit víc gramatiky. Začnete poslouchat „opravdovější“ = rychlejší angličtinu a lépe porozumíte kratším textům a rozhovorům.

Kurz A2 je vhodný i pro ty z vás, kdo se k angličtině vracíte po delší pauze. Možná jste se angličtině kdysi věnovali, ale už několik let ji prakticky vůbec nepoužíváte (protože za vás mluví děti nebo kolegové). Vaše znalost je spíš pasivní, ale máte co „oživovat“. Chybí vám odvaha mluvit a přirozené rychlé řeči rodilých mluvčích téměř nerozumíte. 

V kurzu A2:

 • budete pravidelně poslouchat složitější  nahrávky/videa (do úrovně B1, protože pro porozumění není potřeba rozumět všemu)
 • dokážete převyprávět, co jste slyšeli nebo viděli na videu
 • zvládnete vést jednoduchý small talk
 • vypilujete anglické hlásky a větný přízvuk
 • budete se věnovat tématům, která opravdu využijete v praxi (návštěva restaurace, nakupování, cestování, small talk, telefonování, zdravotní problémy, …)
 • dokážete vyprávět o různých místech a událostech v přítomném a minulém čase 
 • popovídáte si o svých plánech na příští víkend a rok

B1 – pre-intermediate

Angličtinu občas používáte, například při cestování. Dokážete komunikovat v běžných situacích (i když se třeba stydíte nebo bojíte). Umíte popsat obrázek a co se děje na videu. Dokážete stručně vyprávět o událostech a místech, která jste navštívili. Používáte přítomný, minulý i budoucí čas. Děláte gramatické chyby (každá z nich vás posouvá v angličtině dál), někdy vám chybí správná fráze nebo slovíčko.

Pokud už se v komunikativní angličtině cítíte relativně pohodlně a chcete dosáhnout vyšší úrovně, zaměřte se na kurz B1:

 • naučíte se složitější gramatiku (ano, tady na vás čeká PERFECTní předpřítomný čas) a slovní zásobu
 • vybrousíte si výslovnost anglických hlásek
 • natrénujete větný přízvuk a connected speech
 • budete pravidelně poslouchat nahrávky a videa na úrovni B1-B2 (protože uši je potřeba trénovat na rychlou přirozenou angličtinu)
 • dokážete souvisle a strukturovaně mluvit na známé téma (například z videa nebo podcastu)
 • poradíte si s většinou situací, které mohou nastat při cestování
 • zvládnete popsat své zážitky, plány a cíle
 • v diskuzi vyjádříte souhlas i nesouhlas
 • vysvětlíte své názory
 • za využití obrázků nebo videa převyprávíte příběh
 • dokážete porovnat lidi, místa, předměty, …

B1 je magická úroveň. 🪄 Zažijete na ní okamžik, kdy si upřímně řeknete: Já umím anglicky! Zvládnete bez větších potíží všechny běžné situace. Stovky odmakaných hodin se sluchátky na uších a tisíce chyb vyseknutých od vašeho prvního Hello vám otevřou dveře do světa bezstarostného cestování a nových příležitostí. Stanou se z vás pokročilí angličtináři.

→ I found a love, for me, just dive right in and follow my lead.

Rychlý online test jazykové úrovně

Pro rychlé otestování vaší jazykové úrovně můžete využít například tento test od Cambridge >>> 

1 názor na “Jazyková úroveň: Vyberte si svůj kurz správně”

 1. Pingback: Jazykové kurzy v Litoměřicích - Klára Olšáková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *